dissabte, 30 d’abril del 2011

BSO


Després de conèixer la història de l'origen de les BSO en el món dels cinema,ara us toca investigar. Heu de crear un power point amb els següents items, cada apartat ha de tenir el títol que hi ha en lletres majúscules.

1- BSO: Busca una BSO que t'agradi i explica-la ( pel·lícula, argument, any de creació, Òscars etc...) Posa-hi el cartell de la pel·lícula o alguna imatge.
2- AUTOR: Presenta'm el seu autor amb fotografia(vida i obra (10 línies))
3- LLETRA: Cerca la lletra de la cançó.
4- COMPARACIÓ: Busca un poema, narració, o un altra lletra de cançó que tingui el seu mateix tema anomenant el seu autor i any d'execució.
5- IMATGE: Cerca una imatge que pugui representar el tema de la BSO.
6- ART: Investiga en qualsevol manifestació d'art (pintura, escultura etc...)